Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Marco Polo – Prisoners / Хоригдлууд [Season 1, Episode 9]

Марко Поло олон ангит киноны 9-р анги. Эхний цуврал нь 10 ангитай.

Episode 01 The Wayfarer / Аянчин
Episode 02 The Wolf and the Deer / Чоно ба Буга
Episode 03 Feast / Баяр цэнгэл
Episode 04 The Fourth Step / Дөрөвдүгээр алхам
Episode 05 Hashshashin / Хашшашин
Episode 06 White Moon / Цагаан сар
Episode 07 The Scholar’s Pen / Эрдэмтний үзэг
Episode 08 Rendering / Төлөөс
Episode 09 Prisoners / Хоригдлууд
Episode 10 The Heavenly and Primal / Тэнгэрлэг ба Хүй нэгдлийн

Ангилал:

Бусад

Тагууд:

, , , ,

Сэтгэгдэл бичих