Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

“Амьдралын үнэ цэнэ” тэмцээнд оролцогч Э.Лигдэн, Э.Баттулга нарын бүтээл.
” Шүүгчдийн нэрэмжит шагнал /шилдэг санаа/ “

Сэтгэгдэл бичих