Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

“Namore” short film
Tasag6
Best Cinematography
Mongolia 48 hour film project 2013
Made for The 48 hour film festival

“Наморе” богино хэмжээний кино
Тасаг 6
Шилдэг зураг авалт
Монголын 48 цаг кино наадам 2013
Энэхүү киног 48 цагийн дотор бүтээв.

Сэтгэгдэл бичих